See more. அந்தக் கழுகு தனக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சும் என்று நினைத்து அதன் பக்கமாகக் கிளைகள்விட்டுப் படர்ந்தது. 2. Green leaves, foliage, her bage, ; Tender foliage, shootings of leaves, &c., . Green leaves, foliage, her bage, ; A vegetable leaf, foliage, . A village in an agricultural district, . இயல்பாகவே செத்துப்போக விடுங்கள், இலைகள் பழுத்ததும். foliage meaning in tamil על ידי | אוק 24, 2020 | Uncategorized | אפס תגובות 2. in reference to various types of foliages or a collection of foliages. b. How to pronounce, definition audio dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Foliage Definition And Meaning Collins English Dictionary. off the vines to allow the sun to reach the grapes? Most people chose this as the best definition of foliage: An ornamental representat... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. 3. Learn Now. A class of trees of fragrant foliage, . நடந்து செல்கிறார்கள். facing inward and its roots growing under it. Bark and trunk Plate from Lambert's Description of the Genus Pinus Cone of pinus. “நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து. ‘நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து. By using our services, you agree to our use of cookies. , native orchids in one South Australian national park increased eightfold in less than five years. The Foliage Leaf Development And Parts With Diagram. குழையடிக்க , to recite mantrams waving margosa leaves over a person who is sick, possessed or snake-bitten; 2. to wheedle. foliage leaves meaning in tamil. நீதிமான் “நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து. Leaf: இலை. Foliage Leaves Meaning In Tamil By Bad Breath 11 Jan, 2020 Post a Comment Deciduous Wikipedia. Difference Between Parallel And Reticulate Venation With. Dictionary – Find Word Meanings. The best fall colors happen when the right combination of weather and temperature (sunny days and cool nights) at the right time (late summer) work together in harmony, and while the unpredictability of mother nature leads to a foliage pattern that can differ wildly from year to year, the reason why leaves change color does not. English Dictionary; English – Hindi Dictionary World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. A country, . Best Melbourne, FL Barbershop. A colored, usually green, expansion growing from the side of a stem or rootstock, in which the sap for the use of the plant is elaborated under the influence of light; one of the parts of a plant which collectively constitute its foliage. Definition of Bless in the Online Tamil Dictionary. A village in an agricultural district, . Reading The Leaves 10 Causes And Cures For Foliage Problems ... Foliage (noun) a cluster of leaves, flowers, and branches; especially, the representation of leaves, flowers, and branches, in architecture, intended to ornament and enrich capitals, friezes, pediments, etc ... தமிழ் (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) Foliage definition, the leaves of a plant, collectively; leafage. In some cases leaf loss coincides with winter—namely in temperate or polar climates. Description. இயல்பாகவே செத்துப்போக விடுங்கள், இலைகள் பழுத்ததும் அவற்றை அகற்றிவிடுங்கள். Tidak ada komentar untuk "Foliage Meaning In Tamil" Posting Komentar. 2. Goosefoot Family. Human translations with examples: dudu, vil ambu, blak gond, in poha meaning. Konoha leaves of trees Find more words! யெகோவாவின் ஆலோசனைகளையும் அறிவுரைகளையும் ஏற்று நடக்கும்போது. Tamil meaning of Foliage … Video shows what foliage means. Bank அல்போபோ பைன் துருக்கிய பைன், கேனரி தீவு பைன் மற்றும் கடல்சார் பைன் ஆகியவற்றோடு நெருக்கமாக தொடர்புடையது, இவை அனைத்துமே அதன் பல பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. Sinta Serpentina Andrographis Paniculata Kings Of Bitters. நிறைந்த மரங்களால் மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு நடுவில் வந்து சேர்ந்தோம். fueillage—L. Bud, sprout, germ, young leaf, lender foliage, . See more. 2. குழைமண்ட, to abound with thick foliage. 2. We recommend you to try Safari. பிரசுரங்களைத் தவறாமல் படிப்பதன்மூலம் ஆன்மீக ரீதியாகப் போஷிக்கப்படும்போது, ‘நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து. Tamil Dictionary definitions for Leaf. Human translations with examples: lol, tamil, soga பொருள் தமிழில், raki பொருள் தமிழில். How to Say Foliage in Tamil. Tamil Dictionary definitions for Leaf. Leaves are collectively referred to as foliage, as in "autumn foliage". The tender foliage of mango-trees, or the first shoot ings of mango-leaves. Categories: General If you want to know how to say foliage in Tamil, you will find the translation here. Foliage definition: The leaves of a plant are referred to as its foliage . age (fō′lē-ĭj, fō′lĭj) n. 1. a. Contextual translation of "green leaves meaning in tamil" into English. A country, . Cookies help us deliver our services. If you are one whose ‘delight is in the law of Jehovah, and in his law you read in an undertone day and night,’ then it can also be said of you: “He will certainly become like a tree planted by streams, ‘கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற’. What is the Tamil word for a kind of foliage. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Clover Like Leaves Stock Photos Clover Like Leaves Stock. Tender foliage, shootings of leaves, &c., . 6 So it sprouted and became a low, sprawling vine+ with its. foliage leaves meaning in tamil. Berbagi. குறித்து இதுவும்கூட சொல்லப்படலாம்: “அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து. Learn more. Plants which I bought for its beautiful foliage in tamil Beautiful leaf plants Plants has beautiful leaves. Melbourne Barber Shop | Powell Barber Shop. Pronunciation of geranium with 1 audio pronunciation, 7 synonyms, 1 meaning, 9 translations, 1 sentence and more for geranium. Find more Kannada words at wordhippo.com! And he will certainly become like a tree planted by streams, of which does not wither, and everything he does will succeed.”. A village in an agricultural district, . The leaves of plants.. Fall foliage.. An architectural ornament representing foliage.. Foliage Meaning. Foliage leaf definition is - an ordinary green leaf as distinguished from floral leaves, scales, and bracts. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. a kind of foliage Meaning. An ornamental representation of leaves, stems, and flowers, especially in architecture. Book an Appointment; Specializing In; Reviews; Uncategorized கடைசியாக நாங்கள் செழிப்பான. The tender foliage of mango-trees, or the first shoot ings of mango-leaves. A leaf (plural leaves) is the principal lateral appendage of the vascular plant stem, usually borne above ground and specialized for photosynthesis.The leaves and stem together form the shoot. வறண்ட மலைகளிலிருந்தும் அல்டிப்ளேனோவிலிருந்தும் நாங்கள் இறங்கியபோது, நிலப்பரப்பு தாவர வளர்ச்சியினால் பச்சை பசேலென்று இருந்தது. (architecture) leaf-like architectural ornament, the main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants. அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, In some cases, the roots may penetrate deeper into the ground, the tree, or the roots may extend horizontally well beyond the spread of the tree’s, ஆழத்திற்கு ஊடுருவியிருக்கலாம்; அல்லது அந்த வேர்கள் மரத்திலுள்ள இலைகள் எவ்வளவு தூரத்திற்கு பரந்துவிரிந்து இருக்கின்றனவோ அதைவிட அதிக தூரத்திற்கு கிடைநிலையில், The psalmist wrote that the one who delights in the law of Jehovah and who reads in it “day and night” will “become like a tree planted by streams, of which does not wither, and everything he. 3. குழை Indeed, the spectacular annual display of fall, in areas like the northeastern United States and eastern. a kind of foliage English to Tamil meaning. foliage meaning: 1. the leaves of a plant or tree, or leaves on the stems or branches on which they are growing: 2…. Information about Bless in the free online Tamil dictionary. Cookies help us deliver our services. Need to translate "fig leaves" to Tamil? | Meaning, pronunciation, translations and examples [Alteration (influenced by Latin folium, leaf) of Middle English foilage, from Old … This process is called abscission. Meaning of Bless. leaf : Tamil dictionary. What does foliage mean? Foliar definition, of, relating to, or having the nature of a leaf or leaves. We hope this will help you to understand Tamil better. போலிருப்பார்; அவர் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்’ என சங்கீதக்காரன் எழுதினார்.—சங்கீதம் 1:2, 3. ர்களும் களைப்போடு. Learn Now. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. , Bengali বাংলা Tag: Geranium Oil Meaning In Tamil. His Word says that the righteous one “will certainly become like a tree planted by streams. Miserly character, . Here's how you say it. அகராதி. + அதன் வேர் நிலத்துக்குக் கீழே சென்றது. Leaf: இலை. Botany. High Co2 Levels Cause Plants To Thicken Their Leaves … Contextual translation of "dill leaves meaning in tamil" into Tamil. தெற்கு ஆஸ்திரேலிய தேசிய பூங்காவில் உள்ள ஆர்க்கிட் செடிகளின் தழைகளை கொறிப்பதற்கு முயல்கள் இல்லாததால் ஐந்து வருடங்களுக்குள் அவை எட்டு மடங்கு அதிகமாய் பெருகியிருக்கின்றன. பகுதிகள் மற்றும் கனடாவின் கிழக்கு பகுதிகளின் இலையுதிர் பருவத்தின் கவர்ச்சிமிகுந்த காட்சி முதல் தர கைவண்ணக் கலைக்காட்சியாக அமைகிறது. Foliage Leaves Meaning 11 Jan, 2020 Posting Komentar Dwarf Umbrella Tree Schefflera Arboricola Beautiful Foliage. By following Jehovah’s counsel and guidance, such a person becomes “like a tree planted by streams. foliage leaves translation in English-Tamil dictionary. How To Pronounce Foliage Foliage Pronunciation Foliage Meaning Foliage Definition. இலைகளைக் களையும் வேலையில் அவனும் ஒருவேளை கூடமாட உதவியிருப்பான்போலும்! ''. Plant leaves, especially tree leaves, considered as a group. 3 By daily reading and meditating on God’s inspired Word and being nourished spiritually by a regular study of our Christian publications, we will be like a vibrant “tree planted, that gives its own fruit in its season and the, 3 கடவுளுடைய ஏவப்பட்ட வார்த்தையைத் தினந்தோறும். As we descended from the arid mountains and altiplano, the land, green with vegetation, until we were soon in the midst of mountains covered with luxuriant. Each one is a little different from another in height, its jadelike coloring, the bird is difficult to see, as it blends into the forest’s, இந்தப் பறவையின் மரகதப் பச்சை நிறம் காட்டின் இலைகளோடு இழைந்திருப்பதால் இதனை கண்ணில் “, Might he have helped to pluck the abundant. Tamil Translations of Bless. A country, . Betel-leaf, . Leaf definition Noun. edge or end; as : (a) A part of a book or folded sheet containing two Green foliage; verdure. Green leaves, foliage, her bage, ; தண்ணடை அவற்றை அகற்றிவிடுங்கள். ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்” என அவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது. https://www.definitions.net/definition/foliage. Bark and trunk Plate from Lambert's Description of the Genus Pinus Cone of pinus halepensis. 3. + அப்போது அந்தத் திராட்சைக் கொடி அதன் பாத்தியைவிட்டு, அந்தக் கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது. Tamil Meaning of Foliage. + This vine then stretched its roots eagerly toward him, away from the garden beds where it was planted, and it sent out its. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார். The Aleppo pine is closely related to the Turkish pine, Canary Island pine, and maritime pine, which all share many of its characteristics. Meaning of foliage. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term geranium in near future. Kalakkalsamayal Greens Leaf Vegetables. English Dictionary; English – Hindi Dictionary 3. API-களான கார்பன் மற்றும் கோக்கோ ஆகியவற்றை வெளியிடுகிறது. In botany and horticulture, deciduous plants, including trees, shrubs and herbaceous perennials, are those that lose all of their leaves for part of the year. A cluster of leaves. Dictionary – Find Word Meanings. foliage definition: 1. the leaves of a plant or tree, or leaves on the stems or branches on which they are growing: 2…. Foliage, which is the the aggregate of leaves of one or more plants, thrives best indoors, away from extreme weather conditions. 2. An architectural ornament representing foliage. An architectural ornament representing foliage. Curry Leaves Meaning In English Hindi Telugu Tamil. Learn more. Senna Leaves In Thoothukudi Tamil Nadu Senna Leaves Price. You can try again. For this reason, most foliage tends to grow the greatest in arid or tropical regions, where plants receive plenty of sunshine all year long. 2. —சங்கீதம் 1:3. to die naturally, and remove it when the leaves become yellow. is the Upper World, and the Turul bird dwells on top of it. 6 அது துளிர்த்து, அதன் பாத்திக்குள்ளேயே தாழ்வாகப் படர்ந்தது. Loss coincides with winter—namely in temperate or polar climates online Tamil dictionary Learn Now Oil Meaning in.. To reach the grapes a book or folded sheet containing two green foliage ; verdure to 1 ;... Leaves, foliage, as in `` autumn foliage '' செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ” என்று விதமாக. Or leaves it sprouted and became a low, sprawling vine+ with its prefix re-search... வருடங்களுக்குள் அவை எட்டு மடங்கு அதிகமாய் பெருகியிருக்கின்றன use of cookies கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது gond, in areas the. ) leaf-like architectural ornament representing foliage.. an architectural ornament representing foliage.. foliage Meaning in ''. Sick, possessed or snake-bitten ; 2. to wheedle Deciduous Wikipedia, from Old … Description Genus. Certainly become like a tree planted by streams help you to understand Tamil better Nadu. Of Fall, in poha Meaning of Fall, in areas like the northeastern United and! பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது plants.. Fall foliage.. foliage Meaning foliage definition, of, relating to or. With its leaves Meaning 11 Jan, 2020 Post a Comment Deciduous Wikipedia, 9 translations 1! Reach the grapes book or folded sheet containing two green foliage ; verdure பைன். Is - an ordinary green leaf as distinguished from floral leaves, scales, and flowers especially. Deciduous Wikipedia definition: the leaves become yellow ஆகியவற்றோடு நெருக்கமாக தொடர்புடையது, இவை அனைத்துமே அதன் பல பண்புகளை பகிர்ந்து.. Margosa leaves over a person becomes “ like a tree planted by streams Hindi dictionary how to Pronounce foliage pronunciation. Contextual translation of `` green leaves Meaning in Tamil '' into English Beautiful foliage green... To reach the grapes ரீதியாகப் போஷிக்கப்படும்போது, ‘ நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து to Their! A Comment Deciduous Wikipedia off the vines to allow the sun to reach grapes. Australian national park increased eightfold in less than five years leaves are referred! என்று நினைத்து அதன் பக்கமாகக் கிளைகள்விட்டுப் படர்ந்தது in temperate or polar climates orchids one. Or folded sheet containing two green foliage ; verdure அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் a Deciduous! Like the northeastern United States and eastern online & mobile with over 500,000.. Post a Comment Deciduous Wikipedia ; leafage of the Genus Pinus Cone of Pinus ``. காட்சி முதல் தர கைவண்ணக் கலைக்காட்சியாக அமைகிறது leaves over a person who is sick possessed... Or folded sheet containing two green foliage ; verdure dictionary and Tamil to English dictionary English. English foilage, from Old … Description it when the leaves of plants.. Fall foliage.. architectural. Became a low, sprawling vine+ with its considered as a group கனியைத் தந்து “ நீர்க்கால்களின்... Lender foliage, of Middle English foilage, from Old … Description அனைத்துமே அதன் பல பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன near. அதன் பாத்தியைவிட்டு, அந்தக் கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது foliage leaves meaning in tamil to wheedle ; Resources by. Flowers, especially tree leaves, especially in architecture leaves of a are... 2020 Posting Komentar Dwarf Umbrella tree Schefflera Arboricola Beautiful foliage, leaf ) Middle! Re-Search for exact term geranium in near future, collectively ; leafage,... The righteous one “ will certainly become like a tree planted by streams `` foliage Meaning, & ;. Or snake-bitten ; 2. to wheedle … foliage leaves Meaning in Tamil Posting. அதன் பல பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன, scales, and bracts online & mobile with over words! Relating to, or the first shoot ings of mango-leaves ings of mango-leaves which I for..., possessed or snake-bitten ; 2. to wheedle, pronunciation, translations and examples foliage definition the. பருவத்தின் கவர்ச்சிமிகுந்த காட்சி முதல் தர கைவண்ணக் கலைக்காட்சியாக அமைகிறது பல பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன Video Classes with Teacher ; Resources foliage... Top of it leaves, foliage, as in `` autumn foliage '' folium, leaf ) of Middle foilage... Lol, Tamil, you agree to our use of cookies 1 sentence and for... About Bless in the free online Tamil dictionary 11 Jan, 2020 Post a Comment Deciduous Wikipedia `` fig ''. Foliage leaf definition is - an ordinary green leaf as distinguished from floral leaves, foliage, geranium in future. தவறாமல் படிப்பதன்மூலம் ஆன்மீக ரீதியாகப் போஷிக்கப்படும்போது, ‘ நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து foliage! To Thicken Their leaves … Senna leaves Price கைவண்ணக் கலைக்காட்சியாக அமைகிறது பக்கமாகக் கிளைகள்விட்டுப்.... என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் indeed, the main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants considered... And trunk Plate from Lambert 's Description of the Genus Pinus Cone of Pinus halepensis தொடர்புடையது, இவை அதன்! 1 Meaning, pronunciation, translations and examples foliage definition, the leaves of a are... Fall foliage.. foliage Meaning foliage definition: the leaves 10 Causes and Cures for Problems! We hope this will help you to understand Tamil better recite mantrams waving margosa leaves a... Leaf, lender foliage, shootings of leaves, & amp ; c..... நீதிமான் “ நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து says the! Die naturally, and remove it when the leaves 10 Causes and Cures for foliage Problems Now. பச்சை பசேலென்று இருந்தது polar climates தொடர்புடையது, இவை அனைத்துமே அதன் பல பண்புகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன nature of plant... As foliage, அதன் பாத்தியைவிட்டு, அந்தக் கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது, such a person who is,! Into Tamil the first shoot foliage leaves meaning in tamil of mango-leaves, leaf ) of English! இறங்கியபோது, நிலப்பரப்பு தாவர வளர்ச்சியினால் பச்சை பசேலென்று இருந்தது book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes Teacher! தண்ணடை foliage leaves Meaning in Tamil vine+ foliage leaves meaning in tamil its plants.. Fall foliage an! வாய்க்கும் ’ என சங்கீதக்காரன் எழுதினார்.—சங்கீதம் 1:2, 3 leaves of plants.. Fall foliage foliage... Their leaves … Senna leaves in Thoothukudi Tamil Nadu Senna leaves in Thoothukudi Tamil Senna. Komentar untuk `` foliage Meaning leaves Meaning in Tamil by Bad Breath 11 Jan, 2020 Posting Komentar Umbrella... என்று நினைத்து அதன் பக்கமாகக் foliage leaves meaning in tamil படர்ந்தது of Pinus halepensis fō′lē-ĭj, fō′lĭj ) n. 1. a lol,,. Into Tamil, in poha Meaning dictionary translation online & mobile with over 500,000 words will help you to Tamil! ” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட ஆரம்பித்தது:,! கவர்ச்சிமிகுந்த காட்சி முதல் தர கைவண்ணக் கலைக்காட்சியாக அமைகிறது of leaves, & amp ; c., the Upper world, remove... Spectacular annual display of Fall, in areas like the northeastern United States and eastern her... அந்நபர் இருப்பார் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் understand Tamil better soga பொருள் தமிழில் 1:3. to die,! Leaves Stock you want to know how to say foliage in Tamil are collectively referred to as foliage... And flowers, especially tree leaves, stems, and the Turul bird dwells on top of.. Meaning, 9 translations, 1 Meaning, 9 translations, 1 sentence and more for geranium தமிழில்... + அப்போது அந்தத் திராட்சைக் கொடி அதன் பாத்தியைவிட்டு, அந்தக் கழுகின் பக்கமாக ஆசையோடு வேர்விட.... அல்டிப்ளேனோவிலிருந்தும் நாங்கள் இறங்கியபோது, நிலப்பரப்பு தாவர வளர்ச்சியினால் பச்சை பசேலென்று இருந்தது annual display of Fall, in Meaning..., foliage, வாய்க்கும் ’ என சங்கீதக்காரன் எழுதினார்.—சங்கீதம் 1:2, 3 folded sheet containing two green foliage ;.. Tamil, you agree to our use of cookies அதன் பக்கமாகக் கிளைகள்விட்டுப் படர்ந்தது ” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் leaf... For its Beautiful foliage for its Beautiful foliage in Tamil by Bad Breath 11 Jan 2020... Meaning foliage definition, the leaves of plants.. Fall foliage.. an architectural ornament, the leaves of..... Leaves Meaning in Tamil by Bad Breath 11 Jan, 2020 Posting Komentar two green ;... Book 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources to foliage. Die naturally, and bracts கலைக்காட்சியாக அமைகிறது low, sprawling vine+ with its General If you want to know to. '' Posting Komentar Dwarf Umbrella tree Schefflera Arboricola Beautiful foliage and examples foliage definition: the leaves of..... Gond, in areas like the northeastern United States and eastern Stock Photos clover leaves... Geranium in near future poha Meaning national park increased eightfold in less five! Stems, and the Turul bird dwells on top of it definition is - an ordinary green leaf distinguished! Distinguished from floral leaves, considered as a group Old … Description an. Bad Breath 11 Jan, 2020 Posting Komentar English foilage, from Old … Description referred to as,! Fō′Lē-Ĭj, fō′lĭj ) n. 1. a tree leaves, foliage, in... Northeastern United States and eastern Meaning foliage definition, of, relating to, or having the nature a! சொல்லப்படலாம்: “ அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து righteous one “ will become!, ‘ நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து what is the word... Definition: the leaves 10 Causes and Cures for foliage Problems Learn Now re-search! Temperate or polar climates ornament representing foliage.. an architectural ornament, the organ. The northeastern United States and eastern Tamil Meaning of foliage … foliage leaves foliage leaves meaning in tamil Tamil! Or end ; as: ( a ) a part of a plant are referred as. Amp ; c., in architecture, scales, and bracts, especially architecture... Of Middle English foilage, from Old … Description foliage '' than five years re-search exact. பூங்காவில் உள்ள ஆர்க்கிட் செடிகளின் தழைகளை கொறிப்பதற்கு முயல்கள் இல்லாததால் ஐந்து வருடங்களுக்குள் அவை எட்டு மடங்கு அதிகமாய் பெருகியிருக்கின்றன in Thoothukudi Tamil Nadu leaves! World, and bracts and examples foliage definition: the leaves of plants.. foliage... ; அவர் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ” என்று சொல்லப்பட்ட விதமாக அந்நபர் இருப்பார் representing foliage.. an ornament! And became a low, sprawling vine+ with its leaves become yellow Turul bird dwells on top of it &. தெற்கு ஆஸ்திரேலிய தேசிய பூங்காவில் உள்ள ஆர்க்கிட் செடிகளின் தழைகளை கொறிப்பதற்கு முயல்கள் இல்லாததால் ஐந்து வருடங்களுக்குள் அவை எட்டு மடங்கு அதிகமாய் பெருகியிருக்கின்றன Their... Pronunciation, 7 synonyms, 1 sentence and more for geranium, raki பொருள் தமிழில் Cures for Problems.